Hälsningar från Kvinnoklubbens årsmöte

25.03.2022 kl. 19:45
På årsmötet 15.3. återvaldes Ramieza Mahdi till föreningens ordförande. Hon tackade för förtroendet och hoppades få se livligt deltagande i alla möten och evenemang vi har på lut i år, i synnerhet nu då coronaepidemin äntligen har börjat släppa greppet.

Styrelsen kompletterades med två nya medlemmar, Jenna Matintupa och Mariana Ulfvens, som ersätter de avgående styrelsemedlemmarna Heidi Svartsjö och Emilia Viklund. Dessa styrelsemedlemmar återvaldes: Helena Boucht-Lindeman, Birgitta Granholm, Yvonne Grönlund, Sari Somppi, Caroline Sparf och Nathalie Wingren.

Verksamheten har kraftigt överskuggats av covid-19-pandemin, vilket för vår del har lett till en mycket låg profilering och inställda medlemsevent under året. Oavsett coronan kunde ett kommunalval ändå genomföras under hälsosäkra förhållanden. Tio separata liveintervjuer med kvinnoklubbare som ställde upp i valet sponsorerades av Kvinnoklubben på Facebook-kontot. Produktionsbolaget All Things Content Oy anlitades för att handha det administrativa, och som moderator för intervjuerna fungerade bolagets vd Johanna Stenback.

Vasas nya fullmäktige består av 55 ledamöter, till antalet är de fyra färre än tidigare. SFP lade beslag på 16 mandat (27,5%) av vilka 10 mandat innehas av kvinnor. Stadsfullmäktige i Vasa kan numera stoltsera med att vara den enda kommunen i svenska Österbotten med kvinnlig majoritet.

Kvinnornas julmässa kunde efter ett års ofrivilligt uppehåll i traditionen arrangeras på självständighetsdagen. Uppslutningen av såväl försäljare som publik blev i viss mån lidande av coronarestriktionerna. Mässan genererade ändå ett litet överskott som ska kanaliseras till medlemsträffar och andra trevliga aktiviteter under löpande år.

Kvinnoklubben hade 223 medlemmar i slutet av år 2021.

--------------

 

 

Utöver behandlingen av de stadgeenliga årsmöteshandlingarna bestod programmet av ett besök av den sociala tjänstehunden Rosie och matte Nanette Westergård-Sjölund.

Teamet demonstrerade på ett handgripligt sätt hur de jobbar vid besök på äldreboenden och servicehem genom att de boende — många med demenssjukdomar — utför enkla kognitiva övningar. Samtidigt som Rosie vandrar runt i rummet och blir omklappad har hon en direkt positiv effekt på klienternas humör. En stor fördel har Rosie också tack vare sitt utseende. Hon är en vit och fluffig samojedhund som ser snäll ut. En riktigt trevlig bekantskap för egentligen vem som helst hon möter! Westergård-Sjölund och Rosie har genomgått en grundutbildning i Finska Terapihundskolan.

Vasa Kvinnoklubb