Anita Westerholm fortsätter som förbundsordförande

12.02.2023 kl. 16:12
Svenska Kvinnoförbundets årsmöte har omvalt Anita Westerholm, 27, från Ekenäs, Raseborg, till förbundsordförande på sitt årsmöte som ordnades den 11-12 februari i Karleby.

Under årsmötet godkände Svenska Kvinnoförbundet bland annat propositioner om att Finland genomför en reform av värnplikten och inför allmän värnplikt oavsett kön där försvarsmakten väljer vilka som utför beväringstjänst, ökade resurser för mödra-, familje- och barnavård, samt att seniorrådgivningar bör bli lagstadgade.

Förutom förbundsordförande återvalde Svenska Kvinnoförbundets årsmöte Ramieza Mahdi, Sari Somppi och Pia Sundell till vice ordförande för verksamhetsåret 2023 – 2024.

Vasa Kvinnoklubb