Stadgeenligt årsmöte 26.3.2023 kl. 16.30

14.03.2023 kl. 16:50
Plats: Svenska folkskolans vänners mötesrum vid Handelsespl. 23 B (gatuplanet), Vasa
Vasa Kvinnoklubb