Kort sammandrag från partidagen 10-11.6.2023 i Tammerfors

21.06.2023 kl. 12:03
I sitt linjetal tog partiordförande Anna-Maja Henriksson upp de pågående regeringsförhandlingarna. — Det är klart att ifall det blir en regering handlar det inte om något lyckligt äktenskap, utan mera om en nödvändighet i den situation landet befinner sig i nu. SFP vill ta ansvar för hela Finland utgående från de värderingar partiet står för.

På partidagen behandlades motioner bland annat om att förbjuda pälsnäringen, införa allmän värnplikt oberoende av kön, begränsa vindkraften och legalisera eutanasi. Frågan om pälsnäringens vara eller icke vara väckte en livlig debatt och flera omröstningar togs i fråga om ett flertal tillägg till beredningsutskottets förslag. Beslutet blev dock att partiet förbinder sig att sträva till att förbättra djurens välfärd i samspråk med producenternas egna organisationer.

Svensk Ungdoms och Svenska Kvinnoförbundets motion om ett jämställt försvar segrade över partiledningen med rösterna 135 mot 56. — Det är inte rätt att vi har en lag som bestämmer vad du duger till och vad du är förpliktad till baserat på ditt kön, sa SFP-delegaten Elli Flén.

SU:s motion om legaliserad dödshjälp stötte återigen på patrull. Frågan kommer att fortsättningsvis utredas.

Anna-Maja Henriksson blev enhälligt omvald som partiordförande. Sandra Bergqvist, Silja Borgarsdóttir Sandelin och Henrik Wickström fortsätter som vice ordförande.

Nästa års partidag hålls i Helsingfors.

Glada kvinnoförbundare i ett varmt och soligt Tammerfors

(Foton: Kvinnoförbundet)

Vasa Kvinnoklubb