Text

En liberal röst för feminism, frihet och mänskliga rättigheter, för ett jämlikt och jämställt samhälle

Aktuellt

Europaparlamentsval 9.6.2024

Det gick vägen - SFP fortsätter vara representerat i Bryssel och Strasbourg under de fem kommande åren.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Årsmötet ordnades i år den 23-24 mars i Åbo. Som förbundsordförande återvaldes Anita Westerholm från Ekenäs, Raseborg. (Foto: fr.v. Anna-Karin Tötterman, Ramieza Mahdi, Anita Westerholm, Pia Sundell)

Kort sammandrag från partidagen 10-11.6.2023 i Tammerfors

I sitt linjetal tog partiordförande Anna-Maja Henriksson upp de pågående regeringsförhandlingarna. — Det är klart att ifall det blir en regering handlar det inte om något lyckligt äktenskap, utan mera om en nödvändighet i den situation landet befinner sig i nu. SFP vill ta ansvar för hela Finland utgående från de värderingar partiet står för.

Svenska Kvinnoförbundet

är en stark och modig röst för feminism och liberalism på svenska i Finland. Vi lyfter jämställdhetsfrågorna på den politiska agendan och stöder och för fram kvinnor i val. Svenska Kvinnoförbundet fungerar som Svenska folkpartiets kvinnoorganisation, men det är samtidigt ett fristående, registrerat förbund.
Vasa svenska kvinnoklubb är en lokalavdelning av Svenska Kvinnoförbundet – ett samlande forum för feminister i Vasa, som målmedvetet och outtröttligt kämpat för kvinnosaken i mer än ett sekel. För närvarande har vår förening 220 medlemmar.