Jämställdhet och systerskap
Text

Vasa svenska kvinnoklubb arbetar utifrån ett liberalfeministiskt perspektiv för jämställdhet

Aktuellt

Livestream på FB 14.11.2020 - 100 år för lika värde

Diskussionsämnen: Kvinnan mitt i livet, politiken och karriären * Kvinnoklubben höjer rösten * Familjen och framtiden

Svenska Kvinnoförbundets hälsning till 100-åringen

Förmedlad här via Facebook Watch av förbundsordförande Anita Westerholm

100 år för lika värde - livestream 14.11.2020 kl. 13-15

Mycket av det som i dag uppfattas som en självklarhet var inte det för 100 år sedan. Ibland går det framåt och ibland går det bakåt - och hela tiden är det viktigt att vi alla knuffar åt samma håll för att se till att utvecklingen går i rätt riktning. Det är alltid någon som måste våga gå i bräschen för kvinnans rättigheter och drömmen om ett bättre samhälle.

Vi står för systerskap, rättvisa och solidaritet

Svenska Kvinnoförbundet fungerar som SFP:s kvinnoorganisation men är samtidigt ett fristående registrerat förbund. Vasa svenska kvinnoklubb är en förening och lokalavdelning inom Kvinnoförbundet och ett samlande forum för feminister som har kämpat för kvinnosaken i över ett sekel. För närvarande har vår förening 210 medlemmar. Vi ordnar olika aktiviteter samt stöder och för fram kvinnor i politiska val.