Årsmöte 8.3.2020 kl. 15.00

24.02.2020 kl. 21:09
Plats: Hotel Scandic, kabinett, Rostensgatan 6, Vasa.

Stadgeenliga ärenden behandlas.

Efter årsmötet cirka kl. 16.00 presenterar mångkulturutvecklare Lena Johansson Mwembe/Mwanza Street Project inom ramen för vilket biståndsorganisationen Mwembe bedriver stödverksamhet på gräsrotsnivå bland utsatta föräldrar och barn i Tanzania i aktivt samarbete med lokala aktörer.

Servering. Välkommen!

Styrelsen