Inskränkt verksamhet på grund av coronavirusepidemin

18.03.2020 kl. 18:16
Kvinnoklubben hade sitt årsmöte 8.3. på Hotel Scandic. Styrelsen återvaldes i sin helhet. Som ordförande fortsätter Berit Öhman.

Eftersom vi inhiberat vårt konstituerande styrelsemöte p.g.a. det rådande coronaläget fortsätter styrelsen med samma arbetsfördelning som i fjol. Som viceordförande fungerar Ramieza Mahdi, som sekreterare Birgitta Granholm och som kassör Emilia Viklund. Ordinarie medlemmar är Helena Boucht-Lindeman, Sari Somppi och Heidi Svartsjö och suppleanter är Gun-Britt Lund och Margaretha Stenroos.

Svenska Kvinnoförbundet har inhiberat sitt årsmöte som skulle hållits i Närpes 21-22.3. där bl.a. ny ordförande skulle väljas. Den gamla styrelsen fortsätter tills en ny valts.

Vår tilltänkta diskussionskväll vecka 17 om aktuella frågor i stadsplaneringen i Vasa har även den skjutits på framtiden.

Vår 100-årsfest den 14.11. torde vi kunna hålla som planerat liksom förverkliga utgivningen av vår jubileumsskrift.

Medlemsavgiften har höjts till 15 euro och kan betalas till konto, med referensnumret 1009 (https://vasa.kvinnoforbundet.fi/sv/engagera_dig/bli_medlem/).

Vi fortsätter att sända brev till dem som inte meddelat sin e-postadress. Vi är tacksamma om ni som har e-postadress sänder den till oss. Det underlättar utskicken av brev och minimerar kostnaderna.

Ta hand om varandra och er själva!