Stadgeenligt årsmöte 19.3.2024 med kringprogram

26.02.2024 kl. 15:01
Vi inleder kl. 16.30 med servering. Därefter följer ett öppet event med utvecklingsplanerare Marjo Hannu-Jama från Österbottens välfärdsområde som gäst.

Marjo Hannu-Jama är utvecklingsplanerare i välfärdsområdets forsknings-, utvecklings- och innovationsenhet (FUI-enheten). Temat är likabehandling och jämställdhet, vilka numera lyfts allt starkare i välfärdsområdenas tjänsteutbud. FUI-enheten ansvarar i samarbete med ledning och personal för att utarbeta en funktionell jämlikhets- och jämställdhetsplan för välfärdsområdets tjänster. Den uppdateras vart tredje år.

* * *

Kl. 18.00 vidtar behandlingen av de stadgeenliga årsmötesärendena på samma plats.

Föredragningslista

- val av föreningens ordförande för 2024

- val av styrelsemedlemmar

- fastställa verksamhetsberättelsen för 2023

- fastställa bokslutet för 2023 och godkänna budgeten för 2024

- fastställa verksamhetsplanen för 2024

 

---

Fr. v Marjo Hannu-Jama, Ramieza Mahdi