Arkiv

 

Kommunalvalet 9.4.2017

Kommunalvalet kommer utan tvivel att ge en stark fingervisning om de politiska stämningar som för tillfället råder i landet. Enligt Statistikcentralen sjönk andelen invalda kvinnor i fullmäktigesamlingarna i senaste kommunalval (2012) för första gången sedan valet 1956! Kvinnornas andel av de invalda var bara 36,2 %. Trenden måste brytas! Visa färg och rösta! Läs mera »
Vasa Kvinnoklubb
15.03.2017 kl. 21:45

Stadgeenligt årsmöte på Loftet 8.3.2017

Styrelsens sammansättning ändrades något. Benita Nordgren avgick som mångårig ordförande och i hennes ställe valdes Berit Öhman till ny ordförande för föreningen. Läs mera »
Vasa Kvinnoklubb
09.03.2017 kl. 20:27

Mentorskap för invandrarkvinnor 8.3.2017

Välkommen till Loftet i Vasa på kvinnodagen den 8 mars kl. 19.00. Kirsti Eneberg, koordinator för nätverket Auroras i Vasanejden, ger information om nätverkets arbetsmentorverksamhet för invandrarkvinnor.Läs mera »
Vasa Kvinnoklubb
21.02.2017 kl. 21:01

Fulljoursjukhusstatus ett måste för Vasa centralsjukhus

Kämpaanda på Vasa torg den 8 oktober. Kvinnoklubben fanns representerad bland ett tiotusental andra i manifestationen på Vasa torg. Klart budskap: Vi vill ha en lösning med 12+1 centralsjukhus. Läs mera »
Vasa Kvinnoklubb
09.10.2016 kl. 22:10

Vårutflykt till Lalle gård i Anixor, Veikars 18.5.2016

Vi får ta del av Christine Smeds tankar och planer kring gårdens verksamhet under en rundtur på gården följd av en kvällsbit tillredd på gården.Läs mera »
Vasa Kvinnoklubb
09.05.2016 kl. 22:55

Svenska Kvinnoförbundet valde presidium

Kvinnoförbundets årsmöte 12.3.2016 återvalde Anna Jungner-Nordgren från Helsingfors till förbundsordförande.Läs mera »
Vasa Kvinnoklubb
14.03.2016 kl. 23:07

Välgörenhetskonsert WeForShe med The Mamas m.fl. 11.3.2016

Välgörenhetskonsert 11.3.2016 på The Doo-Bop Club i Vasa med temat “För kvinnor mot våld”. Nettointäkterna går till FN-organisationen UN Womens arbete för jämställdhet och till verksamheten vid Vasa mödra- och skyddshem. Kvinnoklubben är en av sponsorerna för arrangemangen.Läs mera »
Vasa Kvinnoklubb
07.03.2016 kl. 14:46

Medlemskväll på Loftet 8.3.2016

Alexandra Biaudet berättar om MARAK, en metod för multiprofessionell riskbedömning. Polisen, social- och hälsovården, skyddshemmen och många andra aktörer har inlett en ny form av samarbete för att hjälpa offer för allvarligt våld i parrelationer.Läs mera »
Vasa Kvinnoklubb
21.02.2016 kl. 23:17

Stadgeenligt årsmöte 10.2.2016 kl. 18.00

Plats: Wasa Teaters café, Kyrkoesplanaden 16. Efter mötet bjuder vi medlemmarna på pjäsen "Acts of Goodness" kl. 19.00 på Wasa Teaters studioscen.Läs mera »
Vasa Kvinnoklubb
26.01.2016 kl. 14:54

Energipolitisk diskussion på Vasa Elektriska 20.1.2016 kl. 17.30

Vasa Elektriskas VD Hannu Linna informerar om aktuella frågor inom energisektorn och bolagets styrelseordförande Joakim Strand inleder. Rundvandring i Vasa Elektriskas nya lokaliteter vid Kyrkoesplanaden 0.Läs mera »
Vasa Kvinnoklubb
12.01.2016 kl. 15:03