Kommunalvalet en seger för kvinnorna i Vasa

10.04.2017 kl. 12:31
Kvinnorna gick starkt framåt på nationell nivå. 39 % av alla invalda är kvinnor, mer än någonsin tidigare. I landets tvåspråkiga kommuner är andelen kvinnor ännu högre, 42,5 %. Vasa utgör inget undantag, tvärtom. Andelen kvinnor i det nya Vasafullmäktige är 52,5 % (43,3 % i valet år 2012).

Speciellt glada är vi för att tre av våra styrelsemedlemmar tar plats i det nya fullmäktige, Helena Boucht-Lindeman med en mångårig, gedigen erfarenhet av uppdraget och Sari Somppi och Ramieza Mahdi som förstagångskandidater med jättefint röstetal i bagaget.

I en klass för sig är Vasas röstkung Joakim Strand, som proportionellt räknat håvade in det sjätte största röstetalet, 13,4 %, i landet. (Röster i förhållande till de i kommunen avgivna rösterna.) Men den landsomfattande listan toppas av en duktig kvinna, Anna-Maja Henriksson, som i Jakobstad fick proportionellt sett 17,5 % av alla röster.

SFP ökade från valet 2012 med otroliga 2771 röster i Vasa!

https://vaalit.yle.fi/resultat/kv2017/valkrets/10/kommun/905

Vasa Kvinnoklubb