Stadgeenligt årsmöte på Loftet 8.3.2017

09.03.2017 kl. 20:27
Styrelsens sammansättning ändrades något. Benita Nordgren avgick som mångårig ordförande och i hennes ställe valdes Berit Öhman till ny ordförande för föreningen.

Övriga styrelsemedlemmar: Nina Stubb (vice ordf.), Birgitta Granholm (sekr.), Margaretha Stenroos (kassör), Helena Boucht-Lindeman, Gun-Britt Lund (suppleant), Ramieza Mahdi (ny), Benita Nordgren (suppleant) och Sari Sompppi.

Benita Nordgren kommer att axla huvudansvaret för arrangemangen kring Kvinnornas julmässa.

(Foto: Ramieza Mahdi)

Vasa Kvinnoklubb