Mentorskap för invandrarkvinnor 8.3.2017

21.02.2017 kl. 21:01
Välkommen till Loftet i Vasa på kvinnodagen den 8 mars kl. 19.00.
Kirsti Eneberg, koordinator för nätverket Auroras i Vasanejden, ger information om nätverkets arbetsmentorverksamhet för invandrarkvinnor.

Nätverket strävar till att förbättra kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. De kan ha olika utbildningsbakgrund, allt från lågutbildade till universitetsutbildade och egenföretagare. Volontärerna (mentorerna) ges en utbildning och en senare uppföljning, men de är i övrigt fria att lägga upp sitt mentorskap tillsammans med den kvinna (aktör) man fungerar som mentor för.

Vasa svenska kvinnoklubb har beslutat att stödja Auroras verksamhet med en donation.

Öppet för alla, fritt inträde

Servering: En liten salt bit

Vasa Kvinnoklubb