Kommunalvalet 9.4.2017

15.03.2017 kl. 21:45
Kommunalvalet kommer utan tvivel att ge en stark fingervisning om de politiska stämningar som för tillfället råder i landet. Enligt Statistikcentralen sjönk andelen invalda kvinnor i fullmäktigesamlingarna i senaste kommunalval (2012) för första gången sedan valet 1956! Kvinnornas andel av de invalda var bara 36,2 %. Trenden måste brytas! Visa färg och rösta!

Alla österbottniska kandidater hittar du i Yles länk här och SFP:s 71 kandidater (med kandidatnummer) i Vasa stad här. Könsfördelning: 29 kvinnor och 42 män. Av dessa 29 kvinnor är 26 medlemmar i Kvinnoklubben!

Kandidaterna kan man träffa vid tillfällen som SFP arrangerar inför valet, bl.a. träffar på torget vid partiets valstuga, som kommer att vara öppen åtminstone fredagar kl. 12-18 och lördagar kl. 10-15.  

Förhandsröstning 29.3. - 4.4. Valdag 9.4.


Svenska Kvinnoförbundets valprogram uppmanar:

RÖSTA MED HJÄRTAT

Det är många med oss som vill vända samhällsutvecklingen i en mer positiv riktning. Jämställdhetsutvecklingen i Finland är på många plan synnerligen oroväckande, t.ex. när det kommer till våld mot kvinnor, social -och hälsovårdsreformen och flyktingfrågor. Kvinnoförbundet vill därför förmedla ett liberalfeministiskt alternativ som en motkraft till det rådande läget och föra fram kandidater som i det kommunala beslutsfattandet jobbar utgående från humana värderingar

Svenska Kvinnoförbundets åtta kommunalvalsteman kan du klicka upp här.

Vasa Kvinnoklubb