Kvinnoförbundet starkt representerat på SFP:s partidag

16.06.2017 kl. 13:21
Kvinnoförbundet deltog med en superdelegation på 32 delegater ...

... och fick igenom alla motioner, inklusive motionen om att SFP ska införa feminism som en del av partiets värdegrund och införa ordet i sin kommunikation. Kvinnoförbundet är en politisk aktör att räkna med.

---

Förbundet riktar ett varmt tack till alla kvinnoförbundare för aktivt delande och gillande av förbundets inlägg på sociala medier-kanaler, både som privatpersoner, politiker och genom lokalavdelningarna. Kvinnoförbundet har ökat med över hundra medlemmar i år och Facebook-sidan har fått hundratals nya gillare. Fortsätt i samma stil!

Facebook: https://www.facebook.com/svenskakvinnoforbundet/

Twitter: https://twitter.com/kvinnoforbundet

(Foto: Johan Hagström)

Vasa Kvinnoklubb