Gå ett Yrke till en Kvinna även i Vasa 10.9.2017

18.08.2017 kl. 18:14
Vi kommer att delta i Gå ett Yrke till en Kvinna, Kvinnobankens evenemang, söndagen den 10 september. Starten sker kl. 11.00 från restaurangbåten Faros vid Fiskstranden.

Genom evenemanget samlar man in pengar för att stöda kvinnors utbildning, företagande och utkomst i utvecklingsländer. Alla insamlade medel distribueras oavkortade via Kyrkans Utlandshjälp. En förbättring av kvinnornas utkomstmöjligheter hör till de viktigaste metoderna att avskaffa fattigdomen.

Läs mera om Kvinnobankens verksamhet här.

Promenaden (en kortare kulturvandring med guide till Österbottens museum och tillbaka och en längre på 4,7 km till Brändö, runt Universitetsstranden och tillbaka) startar från Fiskstranden vid restaurang Faros söndag 10.9. kl. 11.00. Vi samlas vid Faros och promenerar tillsammans. Avgiften för promenaden är frivillig och summan bestämmer man själv. (Ett yrke får man för 30 euro.)

Vasa Kvinnoklubb