After Work 29.9.2017 på Ernst

28.09.2017 kl. 16:30
Under hösten kommer AW att arrangeras sista fredagen i månaden kl. 17-19 på Ernst i Vasa. Notera också de följande träffarna 27.10. och 1.12. i din kalender.

Nu bjuder vi medlemmarna till ett

After Work på Bistro Ernst fredagen den 29 september kl. 17.00.

Till konceptet hör givetvis att knyta kontakter under mer informella former. För att strukturera upp träffarna har vi valt ett specifikt tema för varje AW. Denna första gång informeras vi om och diskuterar aktuella stadsplaneringsfrågor tillsammans med förtroendevalda SFP:are och eventuellt en tjänsteman från Vasa stads planläggning. Klubben sponsorerar något smått ätbart. Dryck enligt smak och tycke (betald ur egen ficka).

Välkommen!

Vasa Kvinnoklubb