Vision Vasa 14.11.2017 kl. 18 i Eksalen, Folkhälsans hus

06.11.2017 kl. 09:52
Vasa är en mångkulturell stad. Vilka är de utmaningar och resurser som ställs till förfogande? Vasa har en vision om att växa och vara en stad som tilltalar alla sina invånare och också lockar till sig nya. Vi är ungefär hälften kvinnor och hälften män. Av vår befolkning har ungefär 8% andra hemspråk än finska eller svenska. En nyckel till tillväxt är att människor trivs och mår bra i vår stad. För att trivas behöver man känna sig inkluderad och delaktig. Vasa Kvinnoklubb vill bjuda in till en kväll där vi funderar hur vi skapar denna stad!

Vasa har utvalts att vara en av fem pilotkommuner i Finland i ett projekt vid namn Rainbow Rights som koordineras av justitieministeriet och som syftar att stödja diskrimineringslagens verkställande i kommunerna. Vi kommer att ägna kvällen till att fundera kring detta och hur man i sitt jobb, i sin vardag och i staden och samhället i allmänhet kan jobba mot strukturell rasism, fördomar och ojämlikhet. Alla behöver vara med - från anställda till chefer, från politiker till personen på gatan.

Medverkande:
Ramieza Mahdi: Fullmäktigeledamot i Vasa med egna erfarenheter av utanförskap
Marjo Hannu-Jama: Utvecklingsplanerare för Vasa stad med innehållsmässigt ansvar för Jämställdhets- och likabehandlingsplanen i Vasa stad
Nina Stubb: Mångkulturutvecklare på Röda Korset (med ansvar för bl.a. "Mot Rasism" kampanjen i Österbotten)

Plats: Eksalen i Folkhälsans hus, Rådhusgatan 25, Vasa
Servering ingår.

Välkommen!


Läs Siv-Britt Höglunds sammanfattning av kvällen i bloggen "Bloggsippan": https://bloggsippan.blogspot.fi/2017/11/vision-vasa-en-mangkulturell-stad.html

Vasa Kvinnoklubb