Sari Somppi kandiderar för vice ordförandeposten i Svenska Kvinnoförbundet

31.08.2020 kl. 19:16
Kvinnoförbundet väljer ny förbundsordförande och tre vice ordförande på sitt årsmöte i Närpes den 5 september.

För att vi skall kunna bli jämställda behöver vi stöda många olika strukturer i samhället, säger Sari Somppi.

Hon lyfter vikten av trygghet för alla i hemmet, samhället och staden. 

- Man ska kunna känna sig trygg på jobbet, i skolan, då man rör sig ensam utomhus kvällstid och i alla skeden av livet. Vi får aldrig acceptera ett samhälle där rädsla, kriminalitet eller ojämlikhet påverkar vårt beteende. Det betyder att vi måste ta ställning och genom beslutsfattande visa att vi vill ge alla en jämlik möjlighet till trygghet. 

- Samhället måste kunna garantera alla människor trygghet, oberoende av ekonomisk ställning, härkomst, kön eller någon annan faktor. Nu är det dags att ge alla den trygghet de har rätt till. 

Sari Somppi vill även att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att vara ekonomiskt självständiga och kunna försörja sig själv genom arbete.  

- Fortfarande är det kvinnor som tar ut större delen av föräldraledigheten, som är hemma med sjukt barn och oftare arbetar deltid. Den som är hemma riskerar att halka efter i löneutvecklingen och få en lägre pension. 

I arbetsmarknadspolitiken har vi en viktig roll att främja jämställdhet och motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden. Somppi säger att det är viktigt att uppmuntra till studie- och yrkesval som inte följer traditionellt könsbundna mönster.  

- Vi ska inte låta oss bli nedtystade. När det händer, tappar vi inte bara våra egna röster, utan alla kvinnors röster. Förändringen står nu vid dörren. Kom ihåg att när vi kämpar genom motgångar utvecklas de till våra bästa fördelar eftersom vi utvecklar ett motstånd och blir starkare.  

- Det är ej de med mest fördelar som vinner, utan de som är hungrigast. Var hungriga mina systrar, säger hon. 

Sari Somppi är kriminolog, nyexaminerad psykolog och arbetar som regiondirektör för Brottsofferjouren. Dessutom är hon styrelsemedlem i Vasa svenska kvinnoklubb samt fullmäktigeledamot i Vasa stadsfullmäktige. 

För mer information: 
Sari Somppi 
tel. 044-557 5246