Artikel i Vasabladet 3.9.2020

03.09.2020 kl. 10:32
Vasabon Ramieza Mahdi vill visa dottern att allt är möjligt – är redo att bli Kvinnoförbundets första invandrade ordförande. (Foto: VBL:s arkiv/Daniel Nissén)
Lördagen den 5 september väljer Svenska Kvinnoförbundet nu ordförande. En av kandidaterna är Vasabon Ramieza Mahdi.
Feministiska rörelser behövs i allra högra grad ännu. Det är en orsak till att Ramieza Mahdi vill bli Svenska Kvinnoförbundets ordförande. En annan är att hon vill visa att invandrarbakgrund inte är ett hinder.
Lördagen den 5 september samlas Svenska Kvinnoförbundet till årsmöte i Närpes. Efter fem år vid rodret har Anna Jungner-Nordgren meddelat att hon inte ställer upp för omval. Det betyder att förbundet får en ny ordförande.
Valet står mellan Anita Westerholm från Raseborg, Pia Sundell från Grankulla och Ramieza Mahdi från Vasa.
Förbundet har även tre vice ordföranden, varav åtminstone två nya ska väljas. Ann-Sofi Backgren och Lotta Keskinen ställer nämligen inte upp för omval.
Vasabon Sari Somppi har meddelat att hon står till förfogande som vice ordförande.
– Jämställdheten är en jätteviktigt fråga. Det dyker hela tiden upp nya frågor som måste bevakas. Och Kvinnoförbundet behövs också för att se till att saker inte blir sämre,  säger Ramieza Mahdi.
Ramieza Mahdi säger att det hela tiden dyker upp jämställdhetsfrågor som måste bevakas. Därför är en organisation som Svenska Kvinnoförbundet ytterst viktig.
"Jämställdheten är en jätteviktigt fråga. Det dyker hela tiden upp nya frågor som måste bevakas. Och Kvinnoförbundet behövs också för att se till att saker inte blir sämre."
Hon exemplifierar med coronapandemin som hon menar påverkat kvinnor mer än män.
– Covid-19 har redan visat sig ha negativa konsekvenser för kvinnor i världen både ekonomiskt och emotionellt. För många kvinnor är hemmet det farligaste stället på grund av familjevåld. Vi ser den globala ökningen av våld i hemmet.
– Även om viruset har drabbat oss alla på ett eller annat sätt så finns det större risker som är förankrade i ojämlikheter, sociala normer och ojämna maktförhållanden.
Sari Somppi ställer sig till förfogande som vice ordförande i Svenska Kvinnoförbundet.
Ramieza Mahdi är för närvarande viceordförande för Svenska kvinnoförbundets lokalavdelning Vasa svenska kvinnoklubb. Hon är också medlem i Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse och internationella utskott.
Hon säger att en vilja att bygga förbundet som blivit en del av hennes vardag ligger bakom beslutet att ställa upp i ordförandevalet. Och givetvis en vilja att föra fram den feministiska synen.
Pia Sundell och Anita Westerholm ställer också upp i Svenska Kvinnoförbundets ordförandeval.
Men det finns också en annan orsak till hennes engagemang.
Ramieza Mahdi är född i Somalia och kom till Finland som 13-åring som flykting undan det pågående inbördeskriget. Familjen bosatte sig i Jakobstad varifrån Ramieza Mahdi så småningom flyttade till Vasa.
Sedan flera år tillbaka är hon aktiv inom kommunalpolitiken och sitter i Vasa stadsfullmäktige.
– Vi var bland de första invandrarna som kom till Finland. I dag har vi invandrare i andra och tredje generationen. Jag har själv en dotter som är 17 år gammal. Vi måste ha förebilder som visar att allt är möjligt. Jag vill visa att man kan nå dit man vill.
– Det gäller inte bara inom Svenska Kvinnoförbundet, utan även inom andra organisationer.
 
Ramieza Mahdi
Född 1981.
Är ursprungligen från Somalia och född i Mogadishu.
År 1994 kom familjen till Jakobstad grund av kriget.
Bor i Vasa och är sedan 2017 medlem i Vasa stadsfullmäktige. 
Representerar Svenska folkpartiet.
Är även viceordförande för Svenska kvinnoförbundets lokalavdelning Vasa svenska kvinnoklubb och medlem i Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse.
Ensamstående mamma till en tonåring.
Är egen företagare och jobbar som integrationskonsult samt samhälls- och hälsokommunikatör.
Till fritidsintressena hör att träna och läsa böcker.
Kandiderade i riksdagsvalet 2019 (502 röster) och i EU-valet samma år (1096 röster). 
På Svenska Kvinnoförbundets webbsajt finns en presentation av alla tre ordförandekandidater.
Varje kandidat har ombetts uppge ett feministiskt motto. 
Ramieza Mahdis lyder så här: "Jag har all rätt att existera på samma villkor och uppnå mina mål utan diskriminering."
 
Kan du förklarar lite närmare vad mottot avser?
– I Finland är majoritetsgruppen välvilligt inställd till invandrare. Man vill ha mångfald, men sättet på vilket man vill ha det är alltid på majoritetsgruppens villkor. Det ser jag överallt i samhället.
– Men jag vill inte vara inkluderad, utan jag vill vara jämställd, säger Ramieza Mahdi.
Just nykomlingar i det finländska samhället är en grupp som Ramieza Mahdi gärna lyfter fram speciellt mycket om hon väljs till Svenska Kvinnoförbundets ordförande. Det är enligt henne en grupp som i dag ofta kommer lite i skymundan.
– Sedan är ordförande förbundets ansikte utåt och kontakten till lokalavdelningarna ska fungera bra. De motioner som kommer från avdelningarna ska bevakas och föras framåt. Finland har kommit jättelångt i jämställdhet, men det finns saker kvar att göra.

 

Dessa har lett Svenska Kvinnoförbundet:
Ulla Gyllenberg (Helsingfors) 1973-1983
Margareta Pietikäinen (Esbo) 1983-1988
Kerstin Meinaner (Helsingfors) 1988-1993
Monica Sirén-Aura (Korsholm) 1993-1999Anna Lena Karlsson-Finne (Grankulla) 1999-2007
Sara Eklund (Vasa/ Helsingfors) 2007-2010
Carola Sundqvist (Jakobstad) 2010-2015
Anna Jungner-Nordgren (Helsingfors) 2015-2020
Källa: Svenska Kvinnoförbundet

Text: Anna Sourander/VBL