Resultat från kommunalvalet 2021

16.06.2021 kl. 20:40
SFP uppnådde ett understöd i hela landet på 5,0 % – ett mycket bra resultat! Totalt valde över 121 000 finländare att lägga sin röst på SFP.

(Foto: Vasabladet, Mikael Nybacka. Valledaren Joakim Strand och valkoordinatorn Ulla Granfors firar på valvakan i Dragnäsbäck.)

 

Trots de utmanande förutsättningar som pandemin medförde kan kampanjen, en mycket längre kampanj än normalt med bland annat en förhandsröstning på två veckor, betecknas som lyckad.

I valet valdes 55 ledamöter till stadsfullmäktige i Vasa, en minskning av antalet ledamöter från tidigare 59. Röstningsaktiviteten i Vasa var 55,8 % (i hela landet 55,1 %). De fyra största partierna i det nya fullmäktige är Svenska folkpartiet (16 ledamöter), Socialdemokraterna (11), Samlingspartiet (10) och Sannfinländarna (9), som ökade kraftigt i hela landet. Sannf fick hela tre mandat till. Både SFP och SDP tappade vardera två mandat jämfört med det förra kommunalvalet 2017, men man måste komma ihåg att det fanns fyra platser färre i fullmäktige den här gången. Om inte fullmäktige hade krympt skulle SFP bara ha tappat en plats, säger statsvetaren Claus Stolpe.

Jämställdheten fick emellertid stryka på foten i svenska Österbotten. Av de fjorton svenska kommunerna når bara fyra upp till 40–60-könsfördelningsprincipen för kvinnor resp. män. Vasa stadsfullmäktige är ensamt i svenska Österbotten om att ha kvinnlig majoritet (52,7 %) bland ledamöterna.

Kvinnoklubbarna gjorde mycket väl ifrån sig. Sari Somppi uppnådde ett lysande resultat och erhöll det näststörsta antalet röster (629) i Vasa, endast slagen av Vasas röstkung Joakim Strand (3286). Också Ramieza Mahdi gjorde ett mycket bra val (227), och inte att förglömma alla de övriga invalda kvinnoklubbarna och suppleanterna.

Invalda i stadsfullmäktige i Vasa, röstetal:
Strand, Joakim, 3286
Somppi, Sari, 629
Salovaara-Kero, Anne, 333
Villanen, Frans, 294
Norrgård, Martin, 279
Mahdi, Ramieza, 227
Nilsson-Väre, Marit, 218
Siren-Aura, Monica, 215
Granfors, Ulla, 201
Kloo, Barbro, 146
Strömsholm, Eva-Maria, 141
Frantz, Hans, 137
Blomfeldt, Ragnvald, 122
Rodén, Sonja, 116
Ångerman, Johan, 93
Ahlnäs, Anna-Lena, 86

Suppleanter:
Skytte, Mathias, 82
Ehnström, Patrik, 80
Boucht-Lindeman, Helena, 77
Henriksson, Elisabet, 75
Kauppinen, Johanna, 74
Svartsjö, Heidi, 73
Koskela, Calle, 71
Linman, Madelene, 59
Åkerman, Kim, 56
Bonn, Jan Peter, 54
Rosenblad, Lars, 51
Lehtonen, Johanna, 46
Englund, Anders, 42
Stolpe, Josefin, 41
Högström, Sandra, 41
Wilson, Johannes, 40

------------------------------

Svenska Kvinnoförbundet tackar för alla röster på våra feministiska kandidater och för stödet för ökad jämställdhet i det kommunala beslutsfattandet! Nu jobbar vi vidare tillsammans för att skapa jämställda kommuner.