Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

27.03.2024 kl. 16:33
Årsmötet ordnades i år den 23-24 mars i Åbo. Som förbundsordförande återvaldes Anita Westerholm från Ekenäs, Raseborg. (Foto: fr.v. Anna-Karin Tötterman, Ramieza Mahdi, Anita Westerholm, Pia Sundell)

De tre vice ordförandeposterna besätts av Ramieza Mahdi (Vasa), Pia Sundell (Grankulla) och Anna-Karin Tötterman (Åbo) som är ny i presidiet efter att Sari Somppi valde att lämna posten som vice ordförande.

Anita Westerholm poängterade i sitt tal att det är det viktigt att jobba för demokrati, mänskliga rättigheter och ett välmående samhälle. Hon understräk att framför allt flickors och kvinnors mänskliga rättigheter måste sättas i centrum inför det kommande EU-valet.

– Vi vill arbeta för att trygga aborträtten i EU och införa samtyckeslag på EU-nivå, säger Westerholm.

Årsmötet utarbetade följande resolution: