Hälsningar från årsmötet

25.03.2022 kl. 19:45
På Kvinnoklubbens årsmöte 15.3. återvaldes Ramieza Mahdi till föreningens ordförande. Hon tackade för förtroendet och hoppades kunna samla våra medlemmar till de fysiska träffar vi har på lut för detta år.

Styrelsen kompletterades med två nya medlemmar, Jenna Matintupa och Mariana Ulfvens, i stället för avgående Heidi Svartsjö och Emilia Viklund. De övriga i styrelsen återvaldes: Helena Boucht-Lindeman, Birgitta Granholm, Yvonne Grönlund, Sari Somppi, Caroline Sparf och Nathalie Wingren.

Verksamheten överskuggades under hela året av covid-19-pandemin, vilket ledde till en mycket låg profilering med inställda evenemang som påföljd. Det oaktat kunde ett kommunalval genomföras under hälsosäkra förhållanden. Tio separata liveintervjuer med kvinnoklubbare som ställde upp i valet sponsorerades av Kvinnoklubben på vårt Facebook-konto. Produktionsbolaget All Things Content Oy anlitades för att handha det administrativa och som moderator i diskussionerna fungerade bolagets VD Johanna Stenback.

Vasas nya fullmäktige består av 55 ledamöter, fyra färre än tidigare. SFP lade beslag på 16 mandat (27,5%) av vilka 10 mandat innehas av kvinnor. Stadsfullmäktige i Vasa kan numera stoltsera med att vara den enda kommunen i svenska Österbotten med kvinnlig majoritet.

Kvinnornas julmässa kunde efter ett års ofrivilligt uppehåll i traditionen arrangeras på självständighetsdagen. Uppslutningen av såväl försäljare som publik blev i viss grad lidande av coronarestriktionerna. I vilket fall som helst genererade mässan ändå ett litet överskott som ska kanaliseras till program och aktiviteter för medlemmar under detta år.

Antal medlemmar i slutet av år 2021: 223

---

 

 

Utöver behandlingen av de stadgeenliga årsmöteshandlingarna var kvällens dragplåster samojeden, sociala tjänstehunden Rosie och matte Nanette Westergård-Sjölund som gav en handgriplig demonstration av hur de i praktiken jobbar på äldreboenden och servicehem, ställvis bland dementa åldringar, genom att föranstalta enkla kognitiva övningar med boende. Samtidigt som Rosie vandrar runt i rummet och blir omklappad har hon en direkt effekt på klienternas humör. Rosie har också en fördel tack vare sitt utseende. Hon är vit och fluffig och ser snäll ut. En riktigt trevlig bekantskap! Westergård-Sjölund och Rosie har genomgått en grundutbildning i Finska Terapihundskolan.