Aktuellt

Ramieza Mahdi om kvinnor på flykt

Efter kvinnoklubbens årsmöte 8.3.2018 berättade Ramieza på ett mycket personligt och berörande sätt om nyfinländska kvinnors vardagsverklighet i vårt land.

Årsmöte torsdag 8.3.2018 kl. 17.30

Plats: Svenska Klubben, Strandgatan 4, Vasa

Vi undrar, är detta jämställdhet?

Kvinnoklubbens styrelse har publicerat en insändare i Vasabladet 20.1.2018 där vi kräver att den kvinnliga representationen ska synas på ett bättre sätt i det politiska arbetet i Vasa.

Kampanjaktiva syntes i Rewell Center 19.1.2018

SFP, SU och Kvinnoförbundet gör gemensam aktion inför presidentvalet.

Månadens kvinnoförbundare: Sigrid Heinricius

Sist ut i serien Månadens kvinnoförbundare under detta år, då Svenska Kvinnoförbundet fyller 110 år och Finland 100 år, är en historisk kvinna: Sigrid Heinricius. Vasa svenska kvinnoklubb lyfter fram henne i presentationen som en av initiativtagarna till Vasa kvinnoklubb, som grundandes 1905. Hon var föregångare till dagens Vasa svenska kvinnoklubb, som kom till år 1920.

After Work 1.12.2017 kl. 17-19 på Bistro Ernst

Vi har inget speciellt tema, men pratar gärna mer om #metoo kampanjen och varför den syns så lite i den finska debatten.

Kvinnornas julmässa 6.12.2017 kl. 10.00-15.00

Förberedelserna för årets Kvinnornas julmässa är på slutrakan. Vi hoppas nu på stor uppslutning kring försäljningsborden.

Orange dagens evenemang i Vasa 18.11.2017

Orange dagen är ett led i en internationell kampanj som vill stoppa våld mot kvinnor och flickor. Dagen firades i år i Vasa lördagen den 18 november.

Vision Vasa 14.11.2017

Vasa är en mångkulturell stad. Vilka är de utmaningar och resurser som ställs till förfogande? Vasa har en vision om att växa och vara en stad som tilltalar alla sina invånare och också lockar till sig nya. Vi är ungefär hälften kvinnor och hälften män. Av vår befolkning har ungefär 8% andra hemspråk än finska eller svenska. En nyckel till tillväxt är att människor trivs och mår bra i vår stad. För att trivas behöver man känna sig inkluderad och delaktig. Vasa Kvinnoklubb vill bjuda in till en kväll där vi funderar hur vi skapar denna stad!

After Work 27.10.2017 på Ernst

Det blir en ny After Work fredagen 27.10 kl. 17-19 på Bistro Ernst. Den här gången har vi som tema kultur- och idrottsfrågor i Vasa.