Aktuellt

Fulljoursjukhusstatus ett måste för Vasa centralsjukhus

Kämpaanda på Vasa torg den 8 oktober. Kvinnoklubben fanns representerad bland ett tiotusental andra i manifestationen på Vasa torg. Klart budskap: Vi vill ha en lösning med 12+1 centralsjukhus.

Vårutflykt till Lalle gård i Anixor, Veikars 18.5.2016

Vi får ta del av Christine Smeds tankar och planer kring gårdens verksamhet under en rundtur på gården följd av en kvällsbit tillredd på gården.

Svenska Kvinnoförbundet valde presidium

Kvinnoförbundets årsmöte 12.3.2016 återvalde Anna Jungner-Nordgren från Helsingfors till förbundsordförande.

Välgörenhetskonsert WeForShe med The Mamas m.fl. 11.3.2016

Välgörenhetskonsert 11.3.2016 på The Doo-Bop Club i Vasa med temat “För kvinnor mot våld”. Nettointäkterna går till FN-organisationen UN Womens arbete för jämställdhet och till verksamheten vid Vasa mödra- och skyddshem. Kvinnoklubben är en av sponsorerna för arrangemangen.

Medlemskväll på Loftet 8.3.2016

Alexandra Biaudet berättar om MARAK, en metod för multiprofessionell riskbedömning. Polisen, social- och hälsovården, skyddshemmen och många andra aktörer har inlett en ny form av samarbete för att hjälpa offer för allvarligt våld i parrelationer.

Stadgeenligt årsmöte 10.2.2016 kl. 18.00

Plats: Wasa Teaters café, Kyrkoesplanaden 16. Efter mötet bjuder vi medlemmarna på pjäsen "Acts of Goodness" kl. 19.00 på Wasa Teaters studioscen.

Energipolitisk diskussion på Vasa Elektriska 20.1.2016 kl. 17.30

Vasa Elektriskas VD Hannu Linna informerar om aktuella frågor inom energisektorn och bolagets styrelseordförande Joakim Strand inleder. Rundvandring i Vasa Elektriskas nya lokaliteter vid Kyrkoesplanaden 0.

Öppet hus i Vasa med temat integration 6.10.2015 kl. 19-21

Kom och träffa Svenska Kvinnoförbundets förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren och diskutera den högaktuella flyktingfrågan och integration. Vi har inbjudit två sakkunniga med erfarenhet av frågorna till dialog och diskussion.

Finlandsarenan 13.7.2015

Vasa svenska kvinnoklubb representerad av Benita Nordgren, Gun-Britt Lund och Nina Stubb på plats i Björneborg på Finlandsarenan.

Nice run 4.6.2015

Kvinnoklubbens lag bestod av fem personer. I Nice run loppet löper man eller promenerar i egen takt. Loppets start och målgång skedde på Sandviksvillans grönområde i Vasa.