Aktuellt

Ramieza Mahdi om nuläget i Somalia (VBL 13.8.2017)

Kvinnoklubbens styrelsemedlem Ramieza Mahdi har besökt sitt hemland Somalia för några månader sedan. Läs om hennes upplevelser i landet som kämpar på många fronter, mot hunger, torka, väpnade gruppers godtycke...

Konstens natt 10.8.2017 i Vasa

Kom och träffa oss vid SFP:s tält på gågatan och prata jämställdhetspolitik eller vad du vill!

Kvinnoförbundet starkt representerat på SFP:s partidag

Kvinnoförbundet deltog med en superdelegation på 32 delegater ...

Jungner-Nordgren: SFP:s ställningstagande för feminism

- För Kvinnoförbundet är feminism en självklar och samtidigt odramatisk term. Feminism handlar om jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter – det är inte svårare än så, säger Jungner-Nordgren.

Kommunalvalet en seger för kvinnorna i Vasa

Kvinnorna gick starkt framåt på nationell nivå. 39 % av alla invalda är kvinnor, mer än någonsin tidigare. I landets tvåspråkiga kommuner är andelen kvinnor ännu högre, 42,5 %. Vasa utgör inget undantag, tvärtom. Andelen kvinnor i det nya Vasafullmäktige är 52,5 % (43,3 % i valet år 2012).

Dina liberalfeministiska alternativ

- i kommunalvalet 2017. Alla är medlemmar i Kvinnoklubben. Vill du försäkra dig om att du röstar på en kandidat som jobbar för jämställdhet ska du kolla de här kandidaterna.

Svenska Kvinnoförbundets 110-årsjubileum och årsmöte 18-19.3.2017 på Folkhälsanhuset, Vasa

Årsmötet inleddes med ett seminarium "Tillsammans för jämställdhet i Norden" med Britt Lundberg (Nordiska rådets president) och Anna-Maja Henriksson (partiordförande och riksdagsledamot, SFP) som talare.

Kommunalvalet 9.4.2017

Kommunalvalet kommer utan tvivel att ge en stark fingervisning om de politiska stämningar som för tillfället råder i landet. Enligt Statistikcentralen sjönk andelen invalda kvinnor i fullmäktigesamlingarna i senaste kommunalval (2012) för första gången sedan valet 1956! Kvinnornas andel av de invalda var bara 36,2 %. Trenden måste brytas! Visa färg och rösta!

Stadgeenligt årsmöte på Loftet 8.3.2017

Styrelsens sammansättning ändrades något. Benita Nordgren avgick som mångårig ordförande och i hennes ställe valdes Berit Öhman till ny ordförande för föreningen.

Mentorskap för invandrarkvinnor 8.3.2017

Välkommen till Loftet i Vasa på kvinnodagen den 8 mars kl. 19.00. Kirsti Eneberg, koordinator för nätverket Auroras i Vasanejden, ger information om nätverkets arbetsmentorverksamhet för invandrarkvinnor.